Ons is gebleken dat met betrekking tot de toepassing van Geluidschotten als Brandschot niet iedereen op een transparante manier communiceert cq. niet alle rapporten en productbladen, die beschikbaar zijn in de markt, even duidelijk cq. leesbaar zijn.
Op dit moment worden door veel fabrikanten veelal de meetresultaten gecommuniceerd en niet de wijze hoe deze meetresultaten tot stand zijn gekomen en/of hoe deze resultaten dienen te worden geinterpreteerd. Vaak blijkt het toepassingsgebied nl. beperkt is en wordt dit niet altijd even duidelijk vermeld.

Om eea inzichtelijk te maken waarop u dient te letten bij het lezen van de diverse rapportages en productbladen hebben wij het onafhankelijke bureau van raadgevende ingenieurs, Peutz, gevraagd eea duidelijk en inzichtelijk te maken, resulterend in de volgende rapportage :

Brandwerende barrières: achtergronden van de eisen en bepalingsmethode.
Leeswijzer bij testrapporten

Download hier de Peutz Leeswijzer

Tevens heeft Nofisol aan Peutz de opdracht gegeven een rapportage op te stellen met betrekking tot de toepasbaarheid van de Nofisol Geluidschotten als Brandschot. Dit heeft geresulteerd in de tot standkoming van de rapportage;

Toepassingsgebied brandwerendheid van Nofisol brandschotten annex geluidschotten
Onderzoek op basis van "expert judgement"